AROUNDOFUS.COM

10 เว็บไซต์สิ่งแวดล้อม ที่น่าเชื่อถือ

10 เว็บไซต์สิ่งแวดล้อม

10 เว็บไซต์สิ่งแวดล้อม เหล่านี้นำเสนอเนื้อหาที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เว็บไซต์เหล่านี้ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีสำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สัตว์ป่า การอนุรักษ์ และอื่นๆ

National Geographic

National Geographic เป็นเว็บไซต์ข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอเนื้อหาที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สัตว์ป่า การอนุรักษ์ เทคโนโลยีสีเขียว และอีกมากมาย

The Guardian

The Guardian เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงระดับโลก นำเสนอข่าวและบทความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ เว็บไซต์ยังมีส่วน “สิ่งแวดล้อม” ที่แยกต่างหากซึ่งรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว

BBC News

BBC News เป็นสำนักข่าวสาธารณะของสหราชอาณาจักร นำเสนอข่าวและบทความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ เว็บไซต์ยังมีส่วน “สิ่งแวดล้อม” ที่แยกต่างหากซึ่งรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว

Climate Central

Climate Central เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานเพื่อสื่อสารวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เข้าใจง่าย เว็บไซต์นำเสนอข้อมูลและสถิติที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยังมีเครื่องมือต่างๆ เช่น ตัวติดตามสภาพอากาศและตัววัดคาร์บอนไดออกไซด์

EWG.org

EWG.org เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานเพื่อปกป้องประชาชนจากสารเคมีที่เป็นอันตราย เว็บไซต์นำเสนอข้อมูลและข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีในอาหาร น้ำ และสิ่งแวดล้อม และยังมีเครื่องมือต่างๆ เช่น ตัวติดตามสารเคมีและตัวค้นหาผลิตภัณฑ์

Greenpeace

Greenpeace เป็นองค์กรสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่ทำงานเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม เว็บไซต์นำเสนอข่าวและบทความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ และยังมีเครื่องมือต่างๆ เช่น ตัวติดตามนโยบายสิ่งแวดล้อมและตัวค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Sierra Club

Sierra Club เป็นองค์กรสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เว็บไซต์นำเสนอข่าวและบทความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ และยังมีเครื่องมือต่างๆ เช่น ตัวติดตามนโยบายสิ่งแวดล้อมและตัวค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

The Nature Conservancy

The Nature Conservancy เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานเพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ เว็บไซต์นำเสนอข่าวและบทความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ และยังมีเครื่องมือต่างๆ เช่น ตัวติดตามความหลากหลายทางชีวภาพและตัวค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

World Wildlife Fund

World Wildlife Fund เป็นองค์กรอนุรักษ์ระหว่างประเทศที่ทำงานเพื่อปกป้องสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม เว็บไซต์นำเสนอข่าวและบทความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ และยังมีเครื่องมือต่างๆ เช่น ตัวติดตามสัตว์ป่าและตัวค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

Earthjustice

Earthjustice เป็นองค์กรกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม เว็บไซต์นำเสนอข่าวและบทความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ และยังมีเครื่องมือต่างๆ เช่น ตัวติดตามคดีสิ่งแวดล้อมและตัวค้นหากฎหมายสิ่งแวดล้อม

สรุป

เว็บไซต์สิ่งแวดล้อมที่น่าเชื่อถือ ได้แก่

เว็บไซต์เหล่านี้นำเสนอเนื้อหาที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เว็บไซต์เหล่านี้ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีสำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สัตว์ป่า การอนุรักษ์ และอื่นๆ

เว็บสิ่งแวดล้อม