AROUNDOFUS.COM

ฤดูหนาว (Winter)

ฤดูหนาว

ฤดูหนาว (Winter) คืออะไร

ฤดูหนาว

ฤดูหนาว เป็นฤดูกาลที่มีอากาศหนาวที่สุดในปี โดยทั่วไปแล้ว ฤดูหนาวจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อซีกโลกเหนือหันเหไปทางดวงอาทิตย์น้อยกว่าซีกโลกใต้ ส่งผลให้ได้รับแสงอาทิตย์น้อยกว่า ทำให้เกิดอุณหภูมิที่ลดลง และมวลอากาศเย็นจากบริเวณขั้วโลกจะแผ่ปกคลุมลงมายังซีกโลกเหนือ ส่งผลให้อุณหภูมิในซีกโลกเหนือลดลงไปอีก

ฤดูหนาวในประเทศไทย

สำหรับประเทศไทย ฤดูหนาวจะเริ่มต้นขึ้นประมาณเดือนธันวาคมและสิ้นสุดลงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงฤดูหนาว ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม ส่งผลให้อุณหภูมิลดลงทั่วไป อากาศจะหนาวเย็น ยกเว้นภาคใต้ของประเทศไทยอุณหภูมิจะลดลงได้บ้างเป็นครั้งคราวและจะมีฝนตกตามชายฝั่งทะเลตะวันออก ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปจนถึงนราธิวาส

ฤดูหนาว เกิดขึ้นมาได้อย่างไร

ฤดูหนาวเกิดขึ้นจากสาเหตุหลัก 2 ประการ ได้แก่

  1. แกนโลกเอียง แกนโลกเอียง 23.5 องศาเมื่อเทียบกับระนาบสุริยวิถี ทำให้ในแต่ละช่วงเวลาของปี ซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้จะได้รับแสงอาทิตย์ไม่เท่ากัน ในฤดูหนาวซีกโลกเหนือจะหันเหไปทางดวงอาทิตย์น้อยกว่าซีกโลกใต้ ส่งผลให้ได้รับแสงอาทิตย์น้อยกว่า ทำให้เกิดอุณหภูมิที่ลดลง
  2. การไหลเวียนของอากาศ การหมุนของโลกทำให้เกิดกระแสลมหมุนวนในหลายระดับชั้นของโลก กระแสลมหมุนวนเหล่านี้จะพัดพามวลอากาศจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า ในช่วงฤดูหนาว มวลอากาศเย็นจากบริเวณขั้วโลกจะแผ่ปกคลุมลงมายังซีกโลกเหนือ ส่งผลให้อุณหภูมิในซีกโลกเหนือลดลง

ดังนั้น ฤดูหนาวจึงเกิดขึ้นเมื่อซีกโลกเหนือหันเหไปทางดวงอาทิตย์น้อยกว่าซีกโลกใต้ ส่งผลให้ได้รับแสงอาทิตย์น้อยกว่า ทำให้เกิดอุณหภูมิที่ลดลง และมวลอากาศเย็นจากบริเวณขั้วโลกจะแผ่ปกคลุมลงมายังซีกโลกเหนือ ส่งผลให้อุณหภูมิในซีกโลกเหนือลดลงไปอีก

ฤดูหนาว มีความสำคัญอย่างไร

ฤดูหนาวมีความสำคัญต่อระบบนิเวศของโลก ดังนี้

  • ช่วยให้พืชและสัตว์ได้พักฟื้น ในช่วงฤดูหนาว พืชจะหยุดการเจริญเติบโตและร่วงโรย สัตว์บางชนิดจะเข้าสู่ภาวะจำศีล ส่วนสัตว์บางชนิดจะอพยพไปหาอากาศที่อุ่นขึ้น ช่วยให้พืชและสัตว์ได้พักฟื้นจากสภาพอากาศที่รุนแรง
  • ช่วยให้ดินและน้ำเกิดการฟื้นฟู ในช่วงฤดูหนาว ใบไม้ที่ร่วงหล่นจะทับถมบนดิน ช่วยรักษาความชื้นในดินและป้องกันการกัดเซาะของดิน นอกจากนี้ น้ำค้างแข็งที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวจะช่วยกักเก็บความชื้นในดิน
  • เป็นแหล่งน้ำสำรอง หิมะที่ตกในช่วงฤดูหนาวจะละลายกลายเป็นน้ำในช่วงฤดูร้อน เป็นแหล่งน้ำสำรองที่สำคัญสำหรับพืชและสัตว์
  • เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง ฤดูหนาวเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองของหลายวัฒนธรรมทั่วโลก เช่น เทศกาลคริสต์มาส เทศกาลฮานุกาห์ เทศกาลตรุษจีน เป็นต้น

นอกจากนี้ ฤดูหนาวยังมีความสำคัญทางเศรษฐกิจอีกด้วย โดยในหลายพื้นที่ของโลก ฤดูหนาวเป็นช่วงเวลาของการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวชมหิมะ การท่องเที่ยวเล่นสกี เป็นต้น

ผู้เขียน : Aroundofus.com

เรื่องน่าสนใจ : วันคริสต์มาส (Christmas)