AROUNDOFUS.COM

ดาวเทียมธีออส-2 ชะงัก เซ็นเซอร์จรวดขัดข้อง

ดาวเทียมธีออส-2 ชะงัก

ดาวเทียมธีออส-2 ชะงัก (THEOS-2) ของไทยถูกเลื่อนการปล่อยออกไป เนื่องจากมีการแจ้งเตือน”เรดสเตตัส“ก่อนการปล่อยเพียง 14 วินาที เรดสเตตัส เป็นการแจ้งเตือนถึงปัญหาทางเทคนิคที่อาจทำให้การปล่อยดาวเทียมไม่ปลอดภัย ในกรณีนี้ ปัญหาที่พบคือเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงดันของจรวดไม่ทำงานตามปกติ ส่งผลให้ไม่สามารถตรวจสอบแรงดันของจรวดได้อย่างแม่นยำ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยในการปล่อยดาวเทียม

ดาวเทียมธีออส-2 ชะงัก

จิสด้า (องค์การสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และอวกาศ) ระบุว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุของปัญหาและกำหนดวันปล่อยดาวเทียมใหม่อีกครั้ง โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์

การเลื่อนการปล่อยดาวเทียมธีออส-2 ในครั้งนี้ถือเป็นความล่าช้าครั้งล่าสุดของโครงการนี้ เนื่องจากดาวเทียมธีออส-2 เคยถูกเลื่อนการปล่อยมาแล้วหลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดคือในเดือนธันวาคม 2564 เนื่องจากปัญหาด้านการผลิต

ดาวเทียมธีออส-2 ชะงัก

ดาวเทียมธีออส-2 เป็นดาวเทียมสำรวจโลกที่มีความละเอียดสูง ออกแบบมาเพื่อใช้สำรวจทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติธรรมชาติ ดาวเทียมดวงนี้ถือเป็นดาวเทียมสำรวจโลกดวงที่ 2 ของไทย ต่อจากดาวเทียมธีออส-1 ที่เปิดตัวในปี 2558

ดาวเทียมธีออส-2 ชะงัก

การเลื่อนการปล่อยดาวเทียมธีออส-2 ในครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของโครงการ เนื่องจากดาวเทียมดวงนี้ถูกกำหนดไว้เพื่อใช้ในการสำรวจพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในภาวะเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม ทางจิสด้ายืนยันว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาและกำหนดวันปล่อยดาวเทียมใหม่ให้เร็วที่สุด

ข่าวสิ่งแวดล้อม