AROUNDOFUS.COM

กระแสน้ำกัลฟสตรีม (The Gulf Stream) อาจหยุดไหลภายในปี 2025

The Gulf Stream

กัลฟ์สตรีม (The Gulf Stream) เป็นกระแสน้ำอุ่นขนาดใหญ่ในมหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งไหลมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้สู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ กระแสน้ำกัลฟ์สตรีมมีบทบาทสำคัญในการทำให้ยุโรปมีอากาศอบอุ่นขึ้น เนื่องจากกระแสน้ำกัลฟ์สตรีมจะพัดพาความร้อนจากทะเลเขตร้อนมาสู่ยุโรป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้น้ำในมหาสมุทรอุ่นขึ้น ซึ่งอาจทำให้น้ำมีความหนาแน่นน้อยลงและไหลช้าลง หากกระแสน้ำกัลฟ์สตรีมหยุดไหลหรือไหลช้าลง จะทำให้ยุโรปมีอากาศหนาวเย็นลง และอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงอื่นๆ เช่น ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น สภาพอากาศแปรปรวน และภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ

นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยังไม่แน่ใจว่ากระแสน้ำกัลฟ์สตรีมจะหยุดไหลหรือไหลช้าลงจริงหรือไม่ บางคนเชื่อว่าจะใช้เวลาหลายศตวรรษกว่าที่กระแสน้ำกัลฟสตรีมจะหยุดไหล บางคนเชื่อว่ากระแสน้ำกัลฟ์สตรีมอาจไหลช้าลงบ้าง แต่จะไม่หยุดไหล

ดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะตอบคำถามว่ากระแสน้ำกัลฟ์สตรีมจะหยุดไหลหรือไหลช้าลงจริงหรือไม่ ในอนาคตอันใกล้ กระแสน้ำกัลฟ์สตรีมยังคงไหลอยู่ แต่อาจไหลช้าลงบ้าง

ข่าวนี้อาจสร้างความกังวลให้กับประชาชน เนื่องจากกระแสน้ำกัลฟ์สตรีมมีบทบาทสำคัญต่อสภาพอากาศของโลก หากกระแสน้ำกัลฟ์สตรีมหยุดไหลหรือไหลช้าลงจริง จะเป็นภัยคุกคามต่อโลกและมนุษยชาติ

*สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าข่าวนี้เป็นเพียงมุมมองของนักวิทยาศาสตร์บางส่วนเท่านั้น นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยังไม่แน่ใจว่ากระแสน้ำกัลฟ์สตรีมจะหยุดไหลหรือไหลช้าลงจริงหรือไม่*

นำเสนอโดย : aroundofus.com
แหล่งข้อมูลจาก : https://www.bbc.com/