AROUNDOFUS.COM

คนไทยในอิสราเอลร้องขอกลับเพิ่ม 3,226 คน กลับชุดแรก 15 คน

คนไทยในอิสราเอลร้องขอกลับเพิ่ม 3,226 คน กลับชุดแรก 15 คน

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 กระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง โดยระบุว่า สถานการณ์ในอิสราเอลยังคงรุนแรง โดยยังมีการโจมตีด้วยจรวดจากฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่อง แต่กองทัพอิสราเอลสามารถกระชับพื้นที่ในเขตเมืองต่าง ๆ ได้สำเร็จ และอพยพคนออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วหลายร้อยคน

สำหรับแรงงานไทยในอิสราเอล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้ประสานกับทางการอิสราเอลเพื่อเร่งอพยพแรงงานไทยกลับประเทศ โดยล่าสุดมีแรงงานไทยเสียชีวิตแล้ว 18 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ 9 ราย ส่วนผู้ถูกจับเป็นตัวประกันยังคงเป็น 11 รายเท่าเดิม ซึ่งยังไม่สามารถติดต่อได้ จึงได้ประสานทางการอิสราเอลให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือ

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้รับคำร้องขอจากแรงงานไทยในอิสราเอลที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 3,226 คน จากเดิม 2,800 คน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ กำลังเร่งประสานกับทางการอิสราเอลและสายการบินเพื่อจัดเที่ยวบินพิเศษอพยพแรงงานไทยกลับประเทศ โดยเที่ยวบินชุดแรกจะเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 จำนวน 15 คน เป็นแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บและได้รับการรักษาแล้ว สามารถเดินทางได้

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของแรงงานไทยที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ และขอยืนยันว่า รัฐบาลไทยจะดำเนินการช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลอย่างเต็มกำลัง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มติดอาวุธ ฮามาส (Hamas)

จุดเริ่มต้นของความขัดแย้ง ของกลุ่มติดอาวุธฮามาส

ประวัติศาสตร์ความขัดแย้ง อิสราเอลและปาเลสไตน์