AROUNDOFUS.COM

วาตภัย (Windstorm) : สายลมแรง พายุหมุน

วาตภัย

ภัยธรรมชาติ : วาตภัย (Windstorm)

วาตภัย (Windstorm) หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุลมแรง จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือน ต้นไม้และสิ่งก่อสร้าง สำหรับประเทศไทยวาตภัยมีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น พายุหมุนเขตร้อน พายุฟ้าคะนอง คลื่นพายุซัดฝั่ง ฯลฯ

วาตภัย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • วาตภัยจากพายุหมุนเขตร้อน เกิดจากความกดอากาศต่ำในเขตร้อน ทำให้เกิดลมแรงและฝนตกหนัก พายุหมุนเขตร้อนมีความรุนแรงแตกต่างกันไป แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุไต้ฝุ่น พายุโซนร้อนรุนแรง และซูเปอร์ไต้ฝุ่น
  • วาตภัยจากพายุฤดูร้อน เกิดจากความร้อนสะสมในชั้นบรรยากาศ ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า และลูกเห็บ พายุฤดูร้อนมักเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนของทุกปี

วาตภัยส่งผลกระทบอย่างไร ?

วาตภัยสามารถส่งผลกระทบต่อผู้คนได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของพายุ ตัวอย่างเช่น พายุหมุนเขตร้อนอาจทำให้เกิดลมแรงถึง 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ฝนตกหนักถึง 200 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง คลื่นพายุซัดฝั่งสูงถึง 20 เมตร ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างรุนแรง

  • วาตภัยสามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น พายุอาจทำให้โครงสร้างพื้นฐานเสียหาย ส่งผลให้การผลิตสินค้าและบริการลดลง ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว
  • วาตภัยสามารถส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น พายุอาจทำให้ผู้คนต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัย ส่งผลให้ต้องย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่อื่น พายุอาจทำให้ผู้คนต้องสูญเสียทรัพย์สินและที่อยู่อาศัย ส่งผลให้สูญเสียความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ

การป้องกันวาตภัยเป็นสิ่งสำคัญ สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวาตภัยอยู่เสมอ การเตรียมแผนรับมือวาตภัย การปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ การสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับวาตภัย เป็นต้น

10 อันดับเหตุการณ์วาตภัยที่รุนแรงที่สุดในโลก

วาตภัย

1. พายุไซโคลนโบลาเวน (Bhola cyclone)

พายุไซโคลนโบลาเวน (Bhola cyclone) ถล่มบังคลาเทศในปี พ.ศ. 2513 คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 500,000 คน

2. พายุเฮอริเคนแคทรีนา (Hurricane Katrina)

พายุเฮอริเคนแคทรีนา (Hurricane Katrina) ถล่มสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2548 คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 1,800 คน

วาตภัย
วาตภัย

3. พายุไซโคลนนาร์กิส (Nargis cyclone)

พายุไซโคลนนาร์กิส (Nargis cyclone) ถล่มเมียนมาในปี พ.ศ. 2551 คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 140,000 คน

4. พายุเฮอริเคนวิลม่า (Hurricane Wilma)

พายุเฮอริเคนวิลม่า (Hurricane Wilma) ถล่มสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2552 คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 87 คน

วาตภัย
วาตภัย

5. พายุไต้ฝุ่นเกย์ (Typhoon Gay)

พายุไต้ฝุ่นเกย์ (Typhoon Gay) ถล่มประเทศไทยในปี พ.ศ. 2505 คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 3,000 คน

6. พายุเฮอริเคนฟลอเรนซ์ (Hurricane Florence)

พายุเฮอริเคนฟลอเรนซ์ (Hurricane Florence) ถล่มสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2562 คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 50 คน

วาตภัย
วาตภัย

7. พายุเฮอริเคนโดเรียน (Hurricane Dorian)

พายุเฮอริเคนโดเรียน (Hurricane Dorian) ถล่มบาฮามาสในปี พ.ศ. 2562 คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 70 คน

8. พายุทอร์นาโดในรัฐเคนทักกี (Tornado outbreak in Kentucky)

พายุทอร์นาโดในรัฐเคนทักกี (Tornado outbreak in Kentucky) ในปี พ.ศ. 2564 คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 80 คน

วาตภัย
วาตภัย

9. พายุไซโคลนอิดาอิ (Idai cyclone)

พายุไซโคลนอิดาอิ (Idai cyclone) ถล่มโมซัมบิกในปี พ.ศ. 2562 คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 1,300 คน

10. พายุไซโคลนเคนเนธ (Kenneth cyclone)

พายุไซโคลนเคนเนธ (Kenneth cyclone) ถล่มโมซัมบิกในปี พ.ศ. 2562 คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 300 คน

วาตภัย

วาตภัยสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วโลก แต่มักเกิดขึ้นมากที่สุดในพื้นที่ที่มีภูมิอากาศอบอุ่นและชื้น เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรแปซิฟิก และออสเตรเลีย วาตภัยสามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้หลายรูปแบบ เช่น ลมแรง ฝนตกหนัก คลื่นสูง และน้ำท่วม การเตรียมความพร้อมรับมือกับวาตภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :
aroundofus.com
ภัยธรรมชาติ (Natural Disaster)
ภัยแล้ง (drought) : ภาวะที่ปริมาณฝนตกต่ำกว่าค่าปกติหรือฝนไม่ตกตามฤดูกาล
อุทกภัย (flood) : ภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำ

แหล่งอ่างอิง :

wikipedia
workpointtoday
bbc environment
theguardian